AutoVentil

Preduzeće Auto Ventil počelo je sa radom 1957. godine i do danas steklo brojne domaće i strane partnere. Proizvodni program obuhvata: ventile i vođice za motore putničkih i teretnih vozila, traktore, šinska vozila, plovne objekte, građevinsku i rudarsku mehanizaciju. Pored toga proizvode se u manjem obimu i ostali delovi iz ventilskog skolpa, kao što su podizači ventila, šipke podizača, tanjirići opruga, viljci klackalica i viljci glave motora.

 

Ventili motora
Vodjice ventila

www.autoventil.co.rs